ГХУСАЗЗ нийт 1

“Гэмт хэрэг зөрчилгүй хамт олон аян” Орхон суманд өрнөж байна
2014-12-03 10:28
Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд их дээд, ерөнхий боловсролын сургуулиудыг, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх, хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор “Гэмт..