Хурлын хороод нийт 1

СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ХОРООДЫН БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН
2017-05-01 16:26
ИТХ-ын Төрийн байгуулалт, хууль зүй, хүний эрхийн асуудал хариуцсан хорооИТХ-ын Төсөв санхүү, өмч хөрөнгө, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хариуцсан хорооИТХ-ын Хөдөлмөр, нийгмийн халамж, боловсрол, соёл, спорт, эрүүл мэндийн асуудао хариуцсан хорооИТХ-ын ХАА, байгаль орчны асу..