ОНХ-ИЙН САН нийт 1

2014 онд ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар суманд хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажилууд.
2014-11-14 11:31
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML></o:RelyOnVML> <o:AllowPNG></o:AllowPNG> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:..