Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ

Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ

АЛТАН ГАДАСТ ОДОНТ УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ ОРХОН СУМ ТҮҮХТ 50 ЖИЛИЙН ОЙГОО ТЭМДЭГЛЭЛЭЭ

2018-11-05

Та 2021 онд ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын саналд саналаа өгсөн үү?

санал өгсөн: 6
3 / 50%
3 / 50%
0 / 0%