Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ

Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ

ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН НЭГДҮГЭЭР ХУРАЛ ХУРАЛДЛАА

2021-01-07

Сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 1 дүгээр хурал 01 сарын 07-ны өдөр ИТХ-ын даргын өрөөнд зохион байгуулагдлаа. Хуралд ирвэл зохих 7 тэргүүлэгчээс ирсэн 6, хурлын ирц 85,7 хувьтай байлаа.

Хурлаар дараахь 6 асуудлыг хэлэлцэж холбогдох шийдвэр, тогтоолыг гаргасан. Үүнд:

  • Сумын мал амьтныг шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх үйл ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө батлах тухай
  • Нөөцийн өвсний үнэ тогтоох тухай
  • Сум хөгжүүлэх сангийн хяналтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
  • ИТХ түүний Тэргүүлэгчдээс 2021 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
  • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох саналын тухай
  • ИТХ-ын тэргүүлэгч Д.Эрдэнэцогтоос ирүүлсэн албан бичгийн талаар

Та 2021 онд ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын саналд саналаа өгсөн үү?

санал өгсөн: 6
3 / 50%
3 / 50%
0 / 0%