Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ

Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ

СУМЫН ИТХ-ЫН 2020 ОНЫ АЖЛЫГ УРАМШУУЛАН ДҮГНЭЛЭЭ

2021-02-10

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал түүний тэргүүлэгчдээс 2020 онд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, ажлын албаны дотоод ажлыг дүгнэн аймгийн хэмжээний Нутгийн өөрөө удирдөх ёсны "Тэргүүний байгууллага" өргөмжлөлөөр шагналаа

Та 2021 онд ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын саналд саналаа өгсөн үү?

санал өгсөн: 6
3 / 50%
3 / 50%
0 / 0%