Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ

Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ

ИТХ-ын төлөөлөгчдийн суурь сургалтанд хамрагдлаа

2021-05-12

          НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хамтран хэрэгжүүлж буй төсөл, Монгол Улсын “Төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд энэ оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр сумдын ИТХ-ын Төлөөлөгчдөд зориулсан цахим суурь сургалтанд сумын ИТХ-ын төлөөлөгчид хамрагдлаа.

       

        Сургалтыг аймгийн ИТХТ-ийн нарийн бичгийн дарга Ч.Энхбат нээж үг хэлсэн бөгөөд сургагч багш Р.Тунгалаг-Эрдэнэ “Нутгийн Удирдлагын эрх зүйн үндэс”, сургагч багш Янжмаа “Байгаль орчин”, аймгийн ИТХ-ын Ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн, сургагч багш Н.Буманцэцэг “Орон нутгийн төсвийн удирдлага” сэдвээр тус тус сургалтыг явуулж, төлөөлөгчдөд шаардлагатай мэдээ мэдээлэлийг хүргэсэн.

Та 2021 онд ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын саналд саналаа өгсөн үү?

санал өгсөн: 6
3 / 50%
3 / 50%
0 / 0%