Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ

Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2021-05-27

Сумын ИТХ-ын ажлын алба, Төсөв санхүү, өмч хөрөнгө, үйлдвэрлэл үйлчилгээ хариуцсан хороотой хамтран сумын Энхтал багийн ИНХ-ын Тэргүүлэгч, тус багаас гарсан 7 төлөөлөгчөөс гарсан хүсэлтийн дагуу орон нутгийн төсөв, төсвийн мэдээ тайланг уншиж ойлгох, ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил арга хэмжээний талаар сургалт зохион байгууллаа. 

Сургалтыг сумын ИТХ-ын ажлын алба, хамтран зохион байгуулагч хорооны дарга төлөөлөгч Х.Золзаяа, сумын Санхүүгийн албаны дарга Б.Алтанзул нар Энхтал багийн байранд очиж 5 сарын 27-ны өдөр зохион байгууллаа

Та 2021 онд ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын саналд саналаа өгсөн үү?

санал өгсөн: 6
3 / 50%
3 / 50%
0 / 0%