Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ

Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ БОЛЛОО

2021-06-15

         Сумын ИТХ-ын ээлжит хурал 2021 оны 06 сарын 15-ны өдөр зохион байгуулагдаж ирвэл зохих 7 тэргүүлэгчээс ирсэн 4, чөлөөтэй 3, 75 хувийн ирцтэй байлаа.

Хурлаар 11 асуудлыг хэлэлцэж холбогдох шийдвэрийг гаргасан. Үүнд:

 1. Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл
 2. Сумын Эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл
 3. Хог хаягдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл
 4. Тариалангийн газрын нэгдсэн хашаажуулалтын ашиглалт хамгаалалтын журмын хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл
 5. Сум хөгжүүлэх сангийн "Тэргүүлэх чиглэл шинэчлэн батлах тухай"
 6. Сум хөгжүүлэх сангийн "Төсөл сонгон шалгаруулалтын хурлын тов тогтоох тухай"
 7. Аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газраас 2021 онд хэрэгжих төсөл, хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэл
 8. 2020 онд зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаа болон 2021 онд хэрэгжүүлэх худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтын талаарх мэдээлэл
 9. Хаврын тариалалтын явц, үр хор бордооны ханган нийлүүлэлтийн талаарх мэдээлэл
 10. 2021 онд БИНХ-ын Тэргүүлэгчдээс зохион байгуулсан ажлын тайлан
 11. Сумын нутаг дэвсгэрт голын ай, сав үерлэж ойр орчинд суурьшдаг айл өрх, тариаланчдын төмс, хүнсний ногоо тариалсан талбай усанд автах аюулаас урьдчилан сэргийлэх

       

 

 

Та 2021 онд ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын саналд саналаа өгсөн үү?

санал өгсөн: 6
3 / 50%
3 / 50%
0 / 0%