Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ

Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ

Монгол улсын "Тэргүүний сум"-ын шагналын мөнгөний зарцуулалтыг өөрчлөн батлах тухай

Огноо: 2021-04-22 Дугаар:02 Нээгдсэн:70

Та 2021 онд ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын саналд саналаа өгсөн үү?

санал өгсөн: 6
3 / 50%
3 / 50%
0 / 0%