Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ

Дархан-Уул аймгийн Орхон сумын ИТХ

Төсөл сонгон шалгаруулалтын хурлын тов тогтоох тухай

Огноо: 2021-06-15 Дугаар:24 Нээгдсэн:45

Та 2021 онд ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын саналд саналаа өгсөн үү?

санал өгсөн: 6
3 / 50%
3 / 50%
0 / 0%